Activities

 

CHEF CARES DREAM ACADEMY

โครงการสานฝันปั้นเชฟที่ให้โอกาสเด็กที่เคยทำผิดพลาดให้สามารถทำตามความฝันได้อีกครั้ง

 

RAK ROS THAI

การชูศิลปะการทำอาหาร และวัตถดิบไทยเพื่อให้ความรู้กับคนในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

 

DONATION

เราเริ่มช่วยเหลือผ่านการบริจาคอาหารตั้งแต่ช่วง COVID19 และยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ให้กับพื้นที่และศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ