Partners

ซีพี ออลล์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย

ทรู

กลุ่มทรู มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับล้านให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงและช่วยให้การสื่อสารกับคนที่รักเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

PIM FOOD ACADEMY

สถาบันสอนทำอาหาร และการจัดการธุรกิจอาหาร ที่ให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ข้าวตราฉัตร

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นผู้นำของโลกทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ข้าวตราฉัตรได้ดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยยุทธศาสตร์ บูรณาการข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนไปถึงการบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ

CULINEUR

We are a diverse institution specialising in the culinary arts and business management.

เจียไต๋ฟาร์ม

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นเพื่อแสดงความเป็นบริษัทเกษตรครบวงจรอย่างแท้จริง ด้วยบริการในรูปแบบร้านค้าไลฟ์สไตล์ทันสมัยที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่รังสรรค์จากผลผลิตสดใหม่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานจากเจียไต๋